BGK_1

Kreacja
Inwentaryzacja oraz projekt identyfikacji

zewnętrznej i informacji wewnętrznej Banku

dla 9 lokalizacji - 2009 - 2011 r.
Projekt identyfikacji i informacji wewnętrznej

recepcji centrali Banku- luty 2010 r.

Audyt realizacji identyfikacji oddziałów Banku,


design_1


logo_wektor-1_png